27 2021

 

 

,    ,   ,  , , ,            

:

 

2021

 

 

  9.30-10.00 

10.00-10.10   

10.10-14.00    

 

  :

 

1.  

 

2.  

 

3. 28.01.2021 29       , 213 , () , , ۻ.

 

4.

     

 

*.doc

 

 

 

 

 

 


2008-2021